آزمون نرم افزار هلو

آزمون نرم افزار هلو

موسسه مالی و اعزام علمکده بعد از سال ها همکاری با شرکت طرفه نگار مفتخر به برگزاری آزمون های آنلاین نرم افزار هلو میباشد

موسسه سفیر علمکده از جمله معدود موسساتی است که از طرف شرکت طرفه نگار برای برگزاری آزمون برگزیده شده است

بدیهی است قبولی در این آزمون برای هنرجویان به منزله تسلط در نرم افزار هلو میباشد

حئاقل کسب نمره قبولی در آزمون ۸۰ میباشد

مدت آزمون ۶۰ دقیقه میباشد

در صورت قبولی در آزمون و کسب نمره بالاتر از ۸۰ مدرک هنرجو از طرف شرکت طرفه نگار صادر شده و تا یک سال از طرف شرکت طرفه نگار قابل استعلام میباشد

جهت شرکت در آزمون آنلاین روی دکمه زیر کلیک کنید