یک – برای نصب آنتی ویروس غیر فعال شود

 دو – زبان سیستم از داخل کنترل پنل فارسی شود

 سه – بهتر است update خودکار ویندوز برداشته شود

 چهار – بهتر است سیستمان را از روی حالت sleep در هر شرایطی خارج کنیم

 پنج ـ Net Framwork 3.5 نصب شود

 شش ـ Sql R2 2008 نسخه Express نصب شود

 هفت ـ هلو بصورت غیر خودکار نصب شود و گزینه اول نصب بانک اطلاعاتی را انتخاب نکرده و ما بقی گزینه ها رو نصب کنیم

 هشت ـ نرم افزار تحت ادمین اجرا شود