اتوکد

اتوکد

تعریف دوره

اتوکد در دو تیپ تمرین پیش خواهد رفت. اول، تمرینهای هندسی که با هدف یادآوری ابزارها مورد استفاده قرار خواهند گرفت و دوم، تمرینهای معماری که امکان استفاده ی کاربردی ابزارها را فراهم می سازند.
روند پیگیری تمرینهای کلاسی، جلسات کرکسیون روی پروژه معماری، آزمون میان ترم و ارائه نهایی پروزه همگی در ارزیابی هنرجو توسط مدرس مورد توجه قرار خواهد گرفت. در ضمن پروژهای معماری در متنوعی در این درس گنجانده شده است.

سرفصل های دوره

اتوکد دو بعدی و سه بعدی

نقشه کشی و نقشه خوانی

آموزش به روش فرمان نویسی

یادگیری استانداردهای معماری و اندازه گذاری

نحوه ترسیم پلان های پیچیده و قطعات صنعتی

نحوه کشیدن نما و مقطع در نرم افزار

نحوه نشان دادن دتایل های اجرایی

کشیدن پله – محاسبه پله و قوانین مربوط به شهرداری

کشیدن پله های پیچ و مقع زدن از آن ها

لایه بندی کردن پلان ها و یادگیری نحوه درست اندازه گذاری پلان ، نی ، برش sheet  بندی کارها

نحوه خروجی گرفتن با فرمت های مختلف

توانایی کشیدن فضاهای داخلی مانند آشپزخانه ،‌دکوراسیون منازل ، ادارات ، غرفه های نمایشگایه ، المان های پیچیده ، طراحی نما ،‌ سایت پلان و …

در پایان هر جلسه هنرجو پروژه های خاصی را در کلاس و در منزل که مربوط به درس داده شده می بشد را باید تحویل دهد.

در پایان دوره هنرجویانی که با موفقیت دوره را پشت سر گذاشته اند انتظار می رود بتوانند به راحتی پلان های پیچیده معماری را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند  و همچنین توانایی کشیدن پلان، نما ، برش و مقاطع زدن از هر قسمت ساختمان را در نرم افزار داشته باشد همچنین بتوانند پلان های معماری را سه بعدی کنند.

هزینه دوره ۵۸۰۰۰۰ تومان ................ مدت آموزش : ۱۵ ساعت