استاد باباصادقیان

استاد باباصادقیان

 • متخصص برنامه ریزی و بازاریابی
 • دارای سابقه مدیریت و مشاوره در بزرگترین سازمانهای کشور
 • دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک
 • تحصیل تمام مقاطع در دانشگاه تهران
 • صدها ساعت تدریس در سازمانها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
 • متخصص تدوین استراتژی ، اجرای استراتژی ، بانکداری جامع ، بانکداری خرد ، برنامهریزی بازاریابی و فروش ، تدوین مدل کسب و کار
 • متخصص توسعه پروپوزیشن ، مدیریت استراتژیک ، کارت امتیازی متوازن ، مدیریت بازاریابی
 • دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری بازرگانی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بینالملل  از دانشگاه تهران رتبه ۴ کشور
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه تهران  رتبه ۶۸۱ کشور
 • مدیر برنامهریزی و توسعه سازمانی شرکت دادهورزی سداد
 • مدیر برنامهریزی و کنترل پروژهها شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
 • مشاور بازاریابی بانک انصار
 • مدیر امور برنامهریزی و بازاریابی -مشاور مدیرعامل بانک گردشگری
 • مشاور عالی استراتژی بانک سپه
 • مشاور استراتژی و مشاور بازاریابی بانک ملت
 • مدیر پروژه تدوین نظام مدیریت استراتژیک نیرواناسان

 

 • برگزاری کارگاه  اجرای استراتژی BSC و مدیریت نوین فروش در بانکها در بانک سینا
 • برگزاری کارگاه مفاهیم نوین بانکداری در بانک سپه
 • برگزاری کارگاه  بانکداری جامع در بانک صادرات و بانک ملت
 • برگزاری کارگاه بازمهندسی فرایندهای سازمانی در مدرسه کسب وکار ماهان
 • مشاور پروژه تدوین استراتژی بانک دی
 • مشاور پروژه توسعه پروپوزیشن همراه اول
 • مدیر پروژه طراحی و اجرای مدل درجهبندی شعب ، طراحی مدل توزیع بهینه شعب بر مبنای پتانسیل مناطق ، طراحی استراتژی مالی بانک  گردشگری
 • مدیر پروژه  طراحی مدل ارزیابی عملکرد صف و ستاد ، طراحی و اجرای کمپینهای نفوذ در بازار ، توسعه بازار پایانههای فروش بانک گردشگری
 • مدیر پروژه تعریف مضامین استراتژیک و توسعه کارتهای امتیازی متوازن آنها ،اجرای استراتژی ، طراحی برنامه عملیاتی ستاد بانک سپه
 • استاد مدیریت استراتژیک پیشرفته ، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی قم
 • استاد MBA/DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • استاد مدیریت استراتژیک ، مدیریت رفتار سازمانی ، تئوری مدیریت ، مدیریت راهبردی موسسه آموزش عالی ماهان