استاد محمد علیپور

استاد محمد علیپور

 • مدرس حسابداری و مالیاتی

  مدیر مالی کارخانه تولیدی پوشاک

  مدیر مالی شرکت های وارداتی

  مدیر مالی موسسه خیریه الحجه

  مدیر مالی شرکت بازرگانی آرمان ارتباطات ، فروشگاه اطلس

  مدیر مالی آژانس گردشگری

  مدیر مالی هتل سپاهان

  مدیر مالی شرکت لبنی

  مشاور مالی کارخانه تولیدی صنایع نفت و گاز و…..

  طراحی و استقرار سیستم های مالی و مشاور مالیاتی شرکت ها

  مدرس دوره های حسابداری به شیوه Maker Education

  مدرس نرم افزار های مالی راهکاران ابری همکاران سیستم، سپیدار همکاران سیستم ، هلو ، کاکتوس ، آسان ، رافع ، حاسب ملی ، تدبیر و….

  دارای مدرک مدرس افتخاری از طرف شرکت طرفه نگار

  مشاور نرم افزارهای مالی برای بنگاه های اقتصادی

  و کدینگ بیش از ۲۰۰ بنگاه اقتصادی