استاد نیلوفر قاسمی

استاد نیلوفر قاسمی

کارنامه علمی و حرفه ای نیلوفر قاسمی

کارشناس ارشد مالی
دارای سابقه اجرای پروژه های مالی،مالیاتی و حسابرسی
مدرس حسابداری
صد ها ساعت تدریس در شرکت ها،موسسات و آموزشگاه ها
مشاور نرم افزار های مالی

تخصص و دانش حرفه ای

نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
نرم افزار هلو
نرم افزار آسان
نرم افزار محک
نرم افزار رافع ۷
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
اظهارنامه ارزش افزوده
گزارشات فصلی
مالیات حقوق
اکسل مالی
LISTDISK
ICDL

دانش حرفه ای

مدیریت مالیحسابداری
کارنامه علمی و حرفه ای نیلوفر قاسمی
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد            مدیریت مالی
کارشناسی                   حسابداری

سوابق کاری

مدیر اجرایی دوره های حسابداری موسسه علمکده
استاد موسسه علمکده
حسابدار ارشد موسسه پرتو
حسابدار و حسابرس شرکت واردات محصولات دامداری
حسابدار و حسابرس کلینیک زیبایی
حسابدار و حسابرس لیزینگ خودرو