باریستا

باریستا

آشپزی مدرن و متنوع با به کار گیری علم تخصصی که مربوط به شناخت نوشیدنی گرم و سرد و تخصص آشنایی با دستگاه های مدرن و به کار گیری آنها در علم آشپزی با گزراندن این دوره میتوانید تکنسین بیاموزید.

برای اطلاعات بیشتر روی دوره مورد نظر کلیک کنید….

img