جاوا

جاوا

معرفی جاوا

دوره Java و Java EE در سه بخش برگزار می شود و هدف آن تربیت افرادی است که در پایان گذراندن این سه بخش تسلط کامل به برنامه نویسی جاوا، توسعه برنامه های سیستمی و دسکتاپ بر روی پلتفرم جاوا و توانایی توسعه برنامه های تحت وب و سازمانی با Java EE را داشته باشند.

با توجه به اسقبال بسیار زیاد شرکت های تولید کننده نرم افزار های سازمانی به Java و Java EE و موقعیت های مناسب و فراوان شغلی مرتبط با Java و Java EE در کشور، گذارندن دوره جاوا می تواند تعداد زیادی موقعیت شغلی مناسب برای افرادی که این دوره را می گذرانند باز کند

سرفصل های دوره

برنامه نویسی جاوا ۱ –Java SE7 Fundamentals

معرفی تکنولوژی جاوا

مفاهیم برنامه نویسی شئ گرا

انواع داده‌ای در جاوا

کلاس، شئ و متد

عملگرها و ساختارهای شرطی در جاوا

آرایه

ساختارهایloop

وراثت، چند ریختی و encapsulation

Generics

Exception Handling

Collections

String Processing

Threading

 

Java I/O

Concurrency

JDBC

Swing

Socket programming

مفاهیم برنامه نویسی Functional در Java

معرفی Java EE

Servlet

JSP

JSF

EJB

JPA

وب سرویس

امنیت

Deployment

هزینه دوره ۵۵۰۰۰۰ تومان ................ مدت آموزش : ۲۰ ساعت