استاد سحر علیزاده

استاد سحر علیزاده

سوابق تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی

مریک کیمیا نوین کارشناس فرو    ش آذر ۹۳ تا اسفند ۹۵

مریک کیمیا نوین کارشناس بازرگانی اسفند ۹۵ تا مرداد ۹۶

صفر تا صد تجارت ایرانیان کارشناس اداری مرداد ۹۶ تا اسفند ۹۶

صفر تا صد تجارت ایرانیان مدیر فرو    ش اسفند ۹۶ تا بهمن ۹۷

فولاد سیرجان حدید جنوب مدیر فرو    ش بهمن ۹۷ تا تیر ۹۸

صنایع غذایی خشکپاک مدیر بازرگانی تیر ۹۸ تا کنون

سوابق پژوهشی:

پروژه هایی در زمینه تجارت الکترونیک، هو    ش مصنوعی، سیستم های خبره، انواع شبکه های کامپیوتری،

تصویربرداری از مغز ، برند و بازاریابی توسط اینجانب انجام شده است.

موضوع پایان نامه ارشد اینجانب تاثیر فرهنگ بر وفاداری برند با نقش عملکرد برند می باشد که روی ۵ هتل ۵ ستاره

نیز براساس تجارب کاری تهیه کردم. ICDL تهران انجام شد. همچنین جهت تدریس جزوه

سوابق آموزشی:

موسسه / دانشگاه عنوان شغلی مدت تدریس درس مربوطه

مبانی کامپیوتر ، ICDL آموزشگاه آزاد سفیر قرن مدرس حقالتدریس خرداد ۸۹ تا کنون

شبکه و مبانی کامپیوتر ، ICDL آموزشگاه آزاد عمران پویا مدرس حقالتدریس خرداد ۹۱ تا اسفند ۹۳