عکاسی

عکاسی

واژۀ عکاسی به معنای فتوگرافی که ریشۀ یونانی دارد ، مجموعه ایی از دو کلمۀ  PHOTO به معنی نور و GRAPHY به معنای ثبت و نگارش است. Photo Grapher  (عکاس) کسی است که ایجاد و ثبت تصاویر را انجام می دهد

برای اطلاعات بیشتر روی دوره مورد نظر کلیک کنید….

img
img
img
img
img