مطالب آموزشی

مطالب آموزشی

آیا به قرارداد کار ساعتی سنوات تعلق میگیرد؟

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده ( بر اساس قرارداد های کار ساعتی ) به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود و از کلیه حقوق و مزایای قانون کار به نسبت انجام کار برخوردار میگردند.

برای فوت بستگان درجۀ اول، چند روز می توان از مرخصی با مزد استفاده نمود. اگر فوت روز چهارشنبه باشد، آیا پنج شنبه و جمعه نیز جزو مرخصی محسوب می شود؟

✅طبق ماده ۷۳ قانون کار، کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند: الف) ازدواج دائم. ب) فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان. 🔹با توجه به صراحت مادتین ۶۳ و ۶۴ همان قانون، روز جمعه و سایر روزهای تعطیل جزء تعطیلات رسمی کارگران بوده و ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. 🔹بنابراین حق برخوداری کارگر از سه روز مرخصی با استفاده از مزد، سه روز کاری می باشد.

چه اشخاصی بدهکار (تجاری/غیرتجاری) و چه کسانی بستانکار(تجاری/غیرتجاری)

💠بدهکاران تجاری : اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در ثبت رویدادهای مالی مقابل فروش یا درآمد قرار میگیرند و به عنوان مشتریان جهت معاملات تجاری به صورت اعتباری (نسیه) شناخته میشوند. 💠بدهکاران غیرتجاری: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با آنها معاملات تجاری نداشته و فقط بابت مبلغی که به صورت وام یا قرض و یا عملیات غیرتجاری حاصل شده ، موقتا بدهکار میباشند. 💠بستانکاران تجاری: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در ثبت رویدادهای مالی مقابل حساب خرید یا موجودی کالا قرار میگیرند و همیشه به عنوان فروشندگان جهت معاملات تجاری به صورت اعتباری (نسیه) شناخته میشوند. 💠بستانکاران غیرتجاری: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با آنها معاملات تجاری نداشته و فقط بابت مبلغی که به صورت وام یا قرض و یا عملیات غیرتجاری حاصل شده ، موقتا بستانکار میکنیم.

تفاوت بین وجوه نزد ( تنخواه گردان) و (صندوق)

با وجود برخی شباهت ها بین حساب صندوق و تنخواه گردان در حسابداری تفاوت هایی نیز بین آنها به شرح زیر وجود دارد: 💠 وجه نزد صندوق ، در اختیار فردی است که مسئول خرید نمی باشد در حالیکه تنخواه در دسترس افرادی معمولا قرار می گیرد که مستقیما با فرآیند خرید در ارتباط هستند. 💠 تنخواه معمولا برای پرداختهای جزیی و مستمر شرکتها می باشد حال آنکه صندوق عموما در شرکتهایی استفاده می شود که در عملیات جاری آنها دریافت و پرداخت وجه نقد نیاز می باشد مانند فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها. 💠 مبلغ تنخواه معمولا دارای سقف مشخصی می باشد که با توجه به هزینه ها و آیین نامه های داخلی شرکت تعیین می گردد ولی در حساب صندوق این محدودیت وجود ندارد. 💠 معمولا دریافت و به ویژه هر پرداخت صندوق با دریافت تاییدیه از مدیران انجام می شود

بستن حساب‌ها به چه معنی است؟

با توجه به انتقال یا عدم انتقال مانده به سال بعد، حساب‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: ۱- حساب‌های دائمی ۲- حساب‌های موقت ۳- حساب‌های مختلط ⬅ البته نهایتا حساب‌های مختلط هم با انجام اصلاحات و ثبت‌های اصلاحی وارد حساب‌های دائمی یا موقت می‌شوند. به همین خاطر در پایان سال حساب‌ها یا دائمی هستند یا موقت. و بعد از تهیه صورت سود و زیان حساب‌های موقت نیز بسته می‌شوند و فقط حساب‌های دائمی باقی می‌ماند که این حساب‌ها از طریق صدور سند اختتامیه به سال بعد منتقل می‌شوند.