درس کاربینی چیست؟

 واحد کاربینی یک درس مهارتی است که در نظام آموزش مهارتی و پذیرفته شدن دانشجو در مقاطع کاردانی-کارشناسی حرفه ای ارائه درس کاربینی به صورت یک درس عملی به ارزش یک واحد در ترم اول در نظام آموزش مهارتی الزامی است . انتظار می رود که  دانشجوی دانشگاه جامع علمی – کاربردی تحصیل بتواند از یک طرف به عنوان یک فرد دانشگاهی اعتقاد به بکارگیری شیوه های علمی را در خود نهادینه نماید از طرف دیگر باید این فرد بتواند  به عنوان یک فرد کاری در جامعه قلمداد شود یعنی شخصی که توانسته است با تمرین و ممارست مهارت های فنی را در خود ایجاد کرده واعتماد به نفس کاری را در خود تقویت نماید و پشتکار و تلاش کار را به طور مستمر پیگیری نماید. 

 

هدف های گذرندان واحد کار بینی

۱دانشجویان با محیط کسب و کار خود مرتبط با رشته ی تحصیلی  آشنا می شوند

.۲ آشنایی با محیط واقعی کار، روند جریان کار و فعالیت های منجر به تولید یا ارائه ی خدمات

۳ آشنایی با مؤلفه های مختلف محیط واقعی کار مانند: فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

۴ دانشجویان با شایستگی های مورد نیاز برای احراز شغل مورد نظرآشنا می شوند

۵ انگیزه دانشجویان در حوزه شغل مرتبط با رشته تحصیلی بالا می رود

 

 ۶با مسایل واقعی محیط کار آشنا شده و توانایی حل مسایل شغلی را خواهند داشت

۷زمینه برای شکوفایی و خلاقیت در دانشجو ایجاد می گردد

۸انتقال نحوه ی استفاده از مهارت ها و دانش کسب و کار به دانشجویان برای ورود عالمانه تر به کسب و کار.

دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی برای گذراندن این واحد و همچنین پروژه کاربینی می توانند از طریق موسسه سفیر علمکده اقدام کنند

شماره تماس برای هماهنگی پروژه کاربینی  ۰۲۱۶۶۹۶۶۶۸۰